Общински ученически игри 2024 г.

  • лека атлетика – момичета – II място
  • лека атлетика – момчета – III място
  • волейбол – момичета – III място

В памет на Апостола

Ученици от клуб „Родолюбие“ се включиха в Националния конкурс „Завещано от Апостола“ организиран от ОП „Младежки център“ гр. Хасково. Участниците бяха наградени с медали, книги и грамоти.

151 години безсмъртие за Апостола на свободата

Изминалата седмица бе посветена на живота и делото на Апостола. Децата гледаха биографичен филм за Левски, попълваха работни лист, изработиха постери, рецитираха стихотворения, пяха песни и направиха драматизация по разказа на Иван Вазов – „Апостолът в премеждие“.Красотата на коледните празници.


Коледният дух завладя всички ученици и учители, а магията на коледните вълшебства ги плени! 

За да отбележим подобаващо най-светлите празници през годината, всеки ден от седмицата се организираха различни забавления в училище.


Коледният базар в училище и тази година се организира с изцяло ръчни творения, сувенири, коледни украси и лакомства. Ученици, родители и учители се обединиха в една обща кауза и работиха със сърце и душа.


Поздравления за нашата ученичка Велислава Мазгалова от 7.а клас, спечелила 3 място в конкурса за есе „Хасково – градът на тракийските воеводи“


Гордеем се с нашите ученици и учители от високите постижения на олимпиада „KINGS“


ТГ „Каравеловци“ към ОУ „Л. Каравелов“ се включиха в благотворителен коледен концерт „Заедно за Дани“!


„Клуб за бъдеще“ – Хасково благодари на децата от 1Г и 3Б клас, техните родители и ръководството на ОУ “ Любен Каравелов “ за съпричастността към кампанията „Споделена трапеза “ .


Пореден повод за гордост от постигнатите резултати на учениците ни в Международното квалификационно първенство на Олимпиада Кингс България


Споделяне на опит след участие в обучения на Еразъм+
ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ И СЪДЪРЖАНИЕ – „ДИГИТАЛНА РАНИЦА“

Електронната платформа е разработена в рамките на проект №BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Платформата „Дигитална раница“ е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Ползите за учениците при утвърдено за национално ползване дигитално съдържание са, че интерактивния учебен процес в дигитална среда ще улесни и подобри разбирането на преподавания материал, ще направи упражненията забавни и интересни, ще увеличи трайността на придобитите знания и умения. Освен това дава възможност на учителите да публикуват разработени от самите тях дигитални уроци.

Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.

Достъпът до нея се осъществява на адрес edu.mon.bg чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

Предстоящите дейности по проект №BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ са:

– Обучение на 6200 учители в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес.

– Обучение на 12 000 учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.

– Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др.

– Оценка на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.

– Всички учители могат да разработват и споделят дигитално образователно съдържание.

– Освен това съвсем скоро ще могат да предложат разработено с помощта на платформата и интегрираните в нея ресурси свое авторско интерактивно образователно съдържание (урок) по учебни предмети от I до XII клас за общообразователна подготовка за национално ползване.


Първи одобрен проект по Програма Еразъм+“, сектор „Училищно образование“

ОУ „Любен Каравелов“ град Хасково с първи одобрен  с 77 точки проект по програма Еразъм+ Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ 
проект: „Училищното образование в светлината на популярната култура – кинообразование“ – 2022-2-BG01-KA122-SCH-000093784 


Не за училището, а за живота ние учим!


Можем и знаем как, защото работим ЗАЕДНО в екип!!!