Еразъм +


Споделяне на опит след участие в обучения на Еразъм+

Обучение “ Active art: Understanding and enjoying art in the classroom and beyond“

Обучение „Teaching cinema in the classroom and beyond“

Обучение „Effective Pedagogies for 21st-Century Learning“

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ +

        ОУ „Любен Каравелов„ премина процедура по оценка на проектно предложение и получи одобрение от 77.0/100 точки на проект „Училищното образование в светлината на популярната култура – кинообразование“ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000093784  по програма Еразъм + Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“. Отпуснато финансиране 25 500 евро.

            Интегрирането на европейски и български филми в класната стая по творчески и образователен начин ще ни позволи да пречупим всеки един образователен предмет през филмовата теория. Ползите от въвеждането на киновъображение и визуална култура в традиционните образователни модели ще предизвика интуитивен начин на говорене с детската аудитория, чрез въпроси, които ги провокират да анализират сами, което е способ за създаване на интерес и мотивация за учене. Ученето чрез правене, ученето чрез преживяване и съпреживяване ще добави щастие от присъствието в училище. Усилията ни са насочени към повишаване познанията и компетенциите на учителите и подкрепяща среда за ученици с риск от отпадане. Кинообразованието ще помогне на учителя да бъде учител в света на науката, но и  учител в света на социалните умения, емоционалната устойчивост и адаптивност. Целта ни е насочена към повишаване познанията и компетенциите на учителите и приобщаване и подкрепяща среда за учениците.

По проекта са планирани три мобилни дейности:

  1. Eдноседмичен обучителен курс на тема „Teaching Cinema in the Classroom and Beyond“ в Лисабон, в който ще вземат участие четирима учители от училището.
  2. Eдноседмичен обучителен курс на тема „Traditional Arts and ICT Art Tools for Teaching your Subjects and Promoting Life Skills “ в град Барселона, Испания, в който ще вземат участие четирима учители от училището
  3. Едноседмичен обучителен курс „Innovative Approaches to Teaching“ в град Прага, Чешка република, в който ще вземат участие четирима учители от училището.

            Очакваме проект „Училищното образование в светлината на популярната култура – кинообразование“ да превърне училището ни в пространство за завладяващ начин на комуникация и форма на обществена педагогика – визуална технология, която функционира като мощна машина за обучение и целенасочено се опитва да повлияе на производството на смисъл, идентичности и опит. Кинообразованието в училище е своеобразна предпоставка за образованието във визуалната сфера като цяло, за формирането на погледа. Ще го използваме като основен вектор на социално приобщаване, привличане и създаване на креативна училищна общност от щастливи ученици, учители и родители. Добавената ни стойност е трайна визуална култура и създаване на чувствителност към всички други изкуства + киновъображение. Развиване на умения за критично и аналитично мислене, обогатяване на речниковия запас от думи и начина на изразяване, насърчаване на любопитството към другия и света.

Проектните дейности ще бъдат реализирани за 12 месеца в периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

Първи одобрен проект по Програма Еразъм+“, сектор „Училищно образование“

ОУ „Любен Каравелов“ град Хасково с първи одобрен  с 77 точки проект по програма Еразъм+ Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ 
проект: „Училищното образование в светлината на популярната култура – кинообразование“ – 2022-2-BG01-KA122-SCH-000093784 


Не за училището, а за живота ние учим!


Можем и знаем как, защото работим ЗАЕДНО в екип!!!