Традиции

Каравелова награда

Най-високото, престижно отличие в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково – КАРАВЕЛОВА НАГРАДА – се връчва ежегодно на изявени ученици от седми клас. За постигнати високи резултати в учебния процес, активно участие в училищния живот и за приноса си за издигане престижа на училището изявен седмоклосник получава Каравелова грамота и плакет, както за своето достойно представяне през годините, така и като знак на уважение, признателност, благодарност и гордост от страна на училищната общност. Наградата се връчва официално от Директора на училището на тържеството по случай приключването на учебната година.

За учебната 2021 / 2022 година с почетен плакет и грамота беше наградена Елиз Молла от 7 „б“ клас. 

За учебната 2022 / 2023 година с почетен плакет и грамота беше награден Илиян Ангелов от 7 „в“ клас.