НВО

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2023/2024

Национално външно оценяване на учениците през 2023/2024 учебна година и график на дейностите – заповед на МОН

IV клас

Инструктаж за квестора за НВО в края на ІV клас

Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас

VII клас

Инструктаж за квестора за НВО в края на VII клас

Инструктаж за ученика за НВО в края на VII клас