НВО

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2022/2023

Национално външно оценяване на учениците през 2022/2023 учебна година и график на дейностите – заповед на МОН