Първи клас

Наръчник за родители „Добре дошли в първи клас“

Училищен план-прием за учебната 2024/2025 година

График за дейности за прием в I клас за учебната 2024/2025 година

Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Хасково