Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Председател: Димитър Митрев

Членове:

  1. Татяна Канева
  2. Румяна Грозева
  3. Пепа Василева
  4. Кирилка Дечева, представител на финансиращия орган – Община Хасково