Петък 10, Юли 2020г.

За завършващите VII клас през 2017 г.

Информация от РУО - Хасково на http://www.ruobg.com/news

към 25 май 2017 г. и 2 юни 2017 г.

Сподели: