Петък 10, Юли 2020г.

Предоставяни административни услуги

Услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги - в ОУ "Любен Каравелов" - Хасково - тук.

Предоставянето на посочените обществени услуги е съобразно актуалната нормативна база в системата на образованието към момента на поискване на съответната услугата.

Сподели: