Понеделник 17, Февруари 2020г.

Училищни програми и мерки - 2018/2019

Програма за превенция на ранното напускане на училище - тук

Програма за предоставяне на равни възможности
и за приобщаване на ученици от уязвими групи - тук

Програма за ЦДО на учебния ден - тук

Мерки за повишаване качеството на образованието - тук

Сподели: