Понеделник 17, Февруари 2020г.

Покана за събрание на родителите /02.12.2016/

Уважаеми посетители, поканата за събранието на родителите, излъчени на проведените на 2.12.2016 г. родителски срещи в училището, съгласно чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, четете тук.

Сподели: