Събота 04, Април 2020г.

Организация на учебното време от 23.03.2020 г.

Организация на учебното време от 23.03.2020 г.

Продължителност на 1 учебен час – 25 минути

1 час      09,00 ч. - 09,25 ч.

2 час      09,35 ч. - 10,00 ч.

3 час      10,10 ч. - 10,35 ч.

4 час      10,50 ч. - 11,15 ч.

5 час      11,25 ч. - 11,50 ч.

6 час      12,00 ч. - 12,25 ч.

 

Групи на ЦДО в I-IV клас:

13,00 ч. – 15,00 ч.

Сподели: