Четвъртък 20, Юни 2019г.

Правилник за дейността на училището за 2018/2019, глава девета "Ученици", стр. 31 - четете ПДУ тук.

Етичен кодекс на учениците - четете тук.

Етичен кодекс на училищната общност тук.

Сподели: