Четвъртък 20, Юни 2019г.

Сашка Бакшишева
   Директор на училището

Даниела Делчева
   Заместник-директор по учебната дейност

Седемнадесет педагогически специалисти - учители в начален етап на основна образователна степен, от които десет класни ръководители и седем учители на групи на ЦДО.

Десет педагогически специалисти - учители по учебни предмети в прогимназиален етап на основна образователна степен, от които шест класни ръководители.

Сподели: